SPLOŠNI POGOJI

Spletna stran, na katero se nanašajo te pravne informacije, sestavljajo spletne strani in podstrani na naslovu www.earths-goodies.si. Vse pravice so pridržane. Vse informacije, gradiva in dokumenti na elektronskem naslovu www.earths-goodies.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe MediGlobe d.o.o. ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.earths-goodies.si

 

Omejitev odgovornosti

 

Vse informacije in gradiva na www.earths-goodies.si so informativne narave. Družba MediGlobe, d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje www.earths-goodies.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.earths-goodies.si. Vsi uporabniki uporabljajo www.earths-goodies.si na lastno odgovornost. Niti družba MediGlobe, d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.earths-goodies.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na www.earths-goodies.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Mediglobe, d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.

 

Družba MediGlobe, d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

 

Družba MediGlobe, d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

 

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.earths-goodies.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.earths-goodies.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

 

Družba MediGlobe, d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.erths-goodies.si . Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe MediGlobe, d.o.o. za vse primere izključena.

 

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 

Varstvo podatkov

 

Ta spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Družba MediGlobe, d.o.o. ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani. Za namene statistike si družba pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani (npr. predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani), iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika (ne omogočajo identifikacijo posameznika), predvsem pa ne pridobiva IP naslova obiskovalcev. Če nam osebne podatke posredujete sami, na primer z registracijo, se ti lahko vežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku.

 

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete.

 

Družba Mediglobe, d.o.o. podatke o obiskanosti www.earths-goodies.si uporablja za lastne potrebe.

 

Kakršnokoli spremembo upravljanja spletne strani bomo objavili na tem mestu. Strežnik, na katerem se nahaja ta spletna stran, je ustrezno zavarovan. Da bi skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov.

 

O pravnem obvestilu

 

To pravno obvestilo lahko družba Mediglobe, d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

 

Datum zadnje spremembe: 29.9.2021