Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

V podjetju MediGlobe, d.o.o. je pri zadovoljevanju vaših potreb vaša zasebnost naša prioriteta. V skladu s tem sprejemamo vrsto ukrepov, s katerimi bomo zaščitili vašo zasebnost in vam omogočili, da uveljavljate svoje pravice v okviru nove Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Glavni namen tega obvestila je, da vas obvestimo o podatkih, ki jih zbiramo, o načinu njihove obdelave in o tem, kako to vpliva na vas ter na pravice, ki vam jih daje zakonodaja ter zagotavlja podjetje MediGlobe d.o.o.

MediGlobe d.o.o. zbira vaše osebne podatke predvsem za obdelavo vaših naročil preko elektronske pošte ali v spletni trgovini, zbiramo pa tudi vaše elektronske naslove za elektronsko pošiljanje obvestil o novostih v naši ponudbi.

Ta dokument smo si prizadevali narediti čim bolj izčrpen in razumljiv, v primeru kakršnih koli vprašanj ali predlogov pa smo vam na voljo na naslovu info@earths-goodies.com.

Ta dokument o varstvu podatkov velja samo za spletno stran www.earths-goodies in z njo povezane podstrani.

PRIDOBIVANJE IN HRAMBA PODATKOV

Vaše osebne podatke pridobivamo v prvi vrsti od vas, kar pomeni, da bomo za večino podatkov prosili vas osebno ali vam kako omogočili, da nam jih posredujete. To tudi pomeni, da lahko zavrnete posredovanje kakršnih koli podatkov, razen osnovnih, ki jih potrebujemo za izvedbo obveščanja o novostih ali izvedbo transakcij, kot so vaše ime, davčna številka, naslov in drugi kontaktni podatki. Vsi drugi dodatni podatki, so popolnoma neobvezni in lahko njihovo posredovanje kadar koli zavrnete. Podatki, ki nam jih posredujete, ne bodo posredovani naprej. Prav tako imate pravico, da kadar koli zahtevate izbris svojih podatkov iz naše podatkovne baze. Podatke iz naših evidenc vam bomo na vašo zahtevo razkrili.

Piškotki na spletni strani so uporabljeni le zato, da vam omogočimo odlično uporabniško izkušnjo. Preko piškotkov ne zbiramo vaših osebnih podatkov, niti z njimi ne beležimo obiska spletne strani www.earths-goodies.si. Osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašim privoljenjem, bomo hranili, dokler ne umaknete soglasja oz. za obdobje največ 30 let. Po preteku tega obdobja vas bomo prosili, da obnovite podano soglasje. Vsi podatki se hranijo v informacijskem okolju podjetja MediGlobe, d.o.o., ki ima zelo visoke varnostne standarde. Vaši osebni podatki, ki jih hranimo, ne bodo posredovani tretjim osebam in jih ne bomo prodali ali trgovali z njimi. Zagotavljamo vam, da so podatki, ki ste nam jih zaupali, varni, saj je to naš glavni cilj.

OBDELAVA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

GDPR opredeljuje vsako dejanje v zvezi z vašimi osebnimi podatki kot obdelavo. Vaši podatki se obdelujejo:

za izvedbo vašega naročila v spletni trgovini VetShop
za pošiljanje informacij o novostih v ponudbi,
v določenih primerih se lahko od družbe zahteva, da vaše osebne podatke posredujemo lokalnim organom ali organom EU. Skladno z GDPR smo jim na zahtevo te podatke dolžni posredovati. Poleg tega, lahko vaše podatke hranimo zaradi skladnosti s predpisi EU ali lokalnimi predpisi. Podatki, ki se hranijo zaradi skladnosti, v nobenem primeru ne bodo uporabljeni za noben drug namen.

INFORMACIJE O VAŠIH PRAVICAH

Podjetje MediGlobe d.o.o. je zavezano k temu, da vam pomaga uveljavljati vaše pravice do zasebnosti. Pravice, ki vam jih podeljuje zakon so:

Pravica do obveščenosti – imate pravico vedeti, katere osebne podatke zbiramo, iz katerih virov in za katere namene. V skladu s tem vam omogočamo, da nas kadar koli kontaktirate in zahtevate, da vam te podatke posredujemo.
Pravica do popravka – imate pravico zahtevati popravek kakršnihkoli napak pri vaših osebnih podatkih. Naša dolžnost je zagotavljati točnost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, zato se zavezujemo, da bomo v tem primeru izpolnili vašo zahtevo za popravek podatkov.

Pravica do pozabe – imate pravico zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke iz naših strežnikov. Vašo zahtevo smo dolžni izpolniti, razen če moramo podatke hraniti v skladu z zakonodajo. Zavezujemo se, da bomo iz vseh podatkovnih baz izbrisali ali anonimizirali vaše osebne podatke, povezane z obdelavo, za katero ste dali soglasje.

Pravica do omejitve obdelave – v skladu z GDPR imate v določenih primerih pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. Glede svojih namenov in sredstev obdelave ni primera, ki bi zahteval omejitev podatkov. Vse zahteve v okviru te pravice bodo tako obravnavane kot umik soglasja, s čimer vam ne bomo več pošiljali nobenih drugih, razen najnujnejših komunikacij.

Pravica do prenosljivosti podatkov – imate pravico zahtevati, da se vam vaši osebni podatki posredujejo v strukturirani in pogosto uporabljeni obliki. Zavezujemo se, da se bomo na tako zahtevo odzvali v zakonsko predpisanih rokih. Poslali vam bomo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali.
Pravica do ugovora – GDPR zagotavlja, da lahko ugovarjate kakršni koli obdelavi, opravljeni na podlagi legitimnega interesa podjetja. Ker MediGlobe d.o.o. ne obdeluje nobenih osebnih podatkov na podlagi legitimnega interesa, bo vsak ugovor obravnavan kot umik vašega soglasja, zaradi česar vam ne bomo več pošiljali nobenih, razen najnujnejših komunikacij.
Avtomatizirano odločanje – MediGlobe d.o.o. ne izvaja avtomatiziranega odločanja.

Ob prejemu formalne pisne pritožbe bomo za namen spremljanja stanja pritožbe kontaktirali osebo, ki je pritožbo vložila. Pri razreševanju pritožb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih s svojimi uporabniki ne moremo rešiti neposredno, sodelujemo s pristojnimi regulatornimi organi. Naš Pravilnik o zasebnosti se lahko občasno spremeni. V skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti ne bomo zmanjšali vaših pravic brez vašega izrecnega soglasja. Na tej spletni strani bomo objavljali vse spremembe tega Pravilnika o zasebnosti, v primeru večjih sprememb pa vam bomo posredovali bolj vidno obvestilo.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:

MediGlobe d.o.o.
Cesta v Gorice 8
SI – 1000 Ljubljana

Zahvaljujemo se za zaupanje in zvestobo.